Registrering
 • Medlemswebbinarium - Styrelsens ansvar – Vad betyder adekvat riskhantering och god intern kontroll i praktiken? - live via MS Teams

 • Stockholm & Uppsala

 • Tid för evenemanget
 • Onsdag 2020-05-13 kl 12:00-13:00

 • Information
 • Medlemswebbinarium

  Då vi nu väljer att ses digitalt kommer den person som håller i respektive webinar hålla sin presentation med stöd av StyrelseAkademiens representant som moderator.

  Naturligtvis utgår vi som alltid ur ett styrelseperspektiv.
  Där du befinner dig, om du vill med din lunch framför dig.

  Vi använder MS Teams, du får en länk i god till innan.

  Dagens ämne:
  Styrelsens ansvar – Vad betyder adekvat riskhantering och god intern kontroll i praktiken?

  Synen på styrelsens ansvar, och följaktligen på styrelsens arbete, har utvecklats kraftigt under senare år. Förväntningarna på arbetssätt och strukturer såväl vad gäller publika som privata bolag har utkristalliserats mer och mer och kommer troligen att påverkas av dagens Covid 19-situation.

  Hur skapar styrelser idag riskhanterings- och kontrollstrukturer som ger god strategisk input till affärsplanering och samtidigt säkrar god corporate governance? Hur ser marknadens förväntan på god riskmanagement och intern kontroll ut?


  Dagens föreläsare Annika Melin Jakobsson, Delphi Advokatbyrå
  Annika Melin Jakobsson har lång erfarenhet av att arbeta nära styrelser och ledningar avseende bolagsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga frågor kopplade till styrning, ledning och informationsgivning. Annika har varit del av Nasdaq Stockholms börsrevisionsteam under mer än 20 år. Hon har varit ansvarig partner för EYs nordiska kapitalmarknadsgrupp, suttit i KPMGs styrelse och varit managing partner för Deal Advisory/Capital Markets inom KPMG. Hon har också suttit i europeiska expertgrupper kopplade till regelverket runt publika bolags informationsgivning och varit författare till ett antal publikationer i bolags- och börsrätt. Idag är Annika verksam som specialist vid Delphi Advokatbyrå.

  Dagens värd: Agenda Advokater, Uppsala

 • Deltagaravgift
 • Kostnadsfritt

 • Plats
 • Digital medlemsaktivitet SA Uppsala

 • Kontakt
 • Anneli Ehrling, anneli.ehrling@styrelseakademien.se, 08-400 250 10

OBS! Vänligen fyll i faktureringsadress även om evenemanget är kostnadsfritt - detta innebär inte att du kommer att få en faktura.
Deltagare
reqFörnamn
reqEfternamn
C/O-adress
reqGatuadress 2
reqPostnummer
reqOrt
reqTelefon
reqE-post
Kön:
Man
Kvinna
Jag vill bli medlem.
reqAnger ett obligatoriskt fält.
Faktureringsadress
reqFöretag     Kopiera deltagaruppgifter
Organisationsnr
C/O-adress / Avdelning
reqGatuadress 2
reqPostnummer faktura
reqOrt
Övrig information