Registrering
 • ONLINEUTBILDNING- Hur kan du som styrelseledamot och ägare förbereda och hantera en förtroendekris?

 • Stockholm & Uppsala

 • Tid för evenemanget
 • Tisdag 2020-04-28 kl 13:00 - 16:30

 • Information
 • Förtroendekriser uppstår i alla typer av verksamheter; stora som små företag – noterade och onoterade, ideella organisationer och offentliga verksamheter. Dagens snabba medieklimat skapar många möjligheter till positiv uppmärksamhet. Men det innebär också att förtroendekriser kan utvecklas snabbt, ofta innan berörda parter har kommit till insikt vad det är man står inför.

  Styrelsen är en av dessa aktörer vars roll dock ofta förbises eller spelas in för sent. Att förstå och kunna hantera kommunikationen i en krissituation är idag en nödvändighet för i stort sett alla verksamheter.
  Så hur agerar du som styrelseledamot när förtroendet för verksamheten står på spel? Vad behöver du känna till? Vad behöver vara på plats, vilka bör vara på plats och vilka intressenter ska informeras och vilka ska engageras?

  Kursen ger deltagaren insikt i grunderna hur en verksamhet förbereder, hanterar och följer upp en kris. Men framför allt hur man som styrelse kan arbeta proaktivt med sin organisation för att skapa en kultur som får bästa möjliga förutsättningar att hantera en kris.

  Teorin kommer att vara erfarenhetsbaserad och varvas med praktiska övningar och diskussioner.

  StyrelseAkademien Stockholm erbjuder ett antal specialkurser i ämnen som berör ägare och styrelser. Kurserna är 3-4 timmar långa med lärare som är specialister och verksamma inom respektive område.

  Inga särskilda förkunskaper krävs.

  Anmälan är bindande. Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr.

  Eventuell rabattcheck ska anges vid bokningstillfället för att vara gällande. Vi har inte möjlighet att justera detta i efterhand.

  Observera att medlemskap måste ansökas i samband med anmälan till utbildningen för att det rabatterade utbildningspriset skall gälla. Detta kan ej göras i efterhand. Har du ett aktivt medlemskap erhåller du automatiskt det lägre utbildningspriset.

 • Deltagaravgift
 • 3 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 2 900 kronor (exkl moms)

 • Plats
 • Online utbildning

 • Kontakt
 • Camilla Åkerhielm, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se, 08-400 250 10

 • Lärare
 • Marcela Sylvander, E-post: marcela.sylvander@pauesaberg.se

OBS! Vänligen fyll i faktureringsadress även om evenemanget är kostnadsfritt - detta innebär inte att du kommer att få en faktura.
Deltagare
reqFörnamn
reqEfternamn
C/O-adress
reqGatuadress 2
reqPostnummer
reqOrt
reqTelefon
reqE-post
Kön:
Man
Kvinna
Jag vill bli medlem.
reqAnger ett obligatoriskt fält.
Faktureringsadress
reqFöretag     Kopiera deltagaruppgifter
Organisationsnr
C/O-adress / Avdelning
reqGatuadress 2
reqPostnummer faktura
reqOrt
Övrig information