Registrering
 • Värdeskapande Ägarstyrning och Styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag - online

 • Stockholm & Uppsala

 • Tid för evenemanget
 • Onsdag den 18 november 2020 kl 8:30 - 17:00 Tisdag den 24 november 2020 kl 8:30 - 17:00

 • Information
 • Tillväxtbolagen kan se mycket olika ut men har ett antal kännetecken som utmärker dem från ett ägar- och styrelseperspektiv. Bolagen är vanligen onoterade och ofta i behov av extern finansiering (riskkapital) utöver rörelsekapitalet - en återkommande fråga under bolagets tillväxtresa. Ägarlistan blir över tid ofta blandad, bestående av grundare och en eller flera olika externa finansiella investerare med minoritets- eller majoritetsägande.

  I praktiken uppstår därför löpande ett antal specifika frågeställningar och utmaningar i styrning av bolaget för ägarna och styrelsen att hantera. Det finns samtidigt en stor möjlighet att bygga- och säkra bolagsvärde genom aktiv ägarstyrning och styrelsearbete. Dessa möjligheter, och många fler, tar vi upp under utbildningen som inledningsvis ger dig en repetition i grunderna i svenska bolagsstyrningsmodellen. Därefter går vi vidare med en fördjupning och bredd inom ägarstyrning och styrelsearbete i Tillväxtbolag med fokus på specifika frågeställningar och värdetillväxt. Det vi tar upp på utbildningen kan direkt omsättas i praktiken.

  ANMÄLAN ÄR BINDANDE
  Om du får förhinder kan du överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle, dock alltid i mån av plats. Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr.

  Observera att medlemskap måste ansökas i samband med anmälan till utbildningen för att det rabatterade utbildningspriset skall gälla. Detta kan ej göras i efterhand. Har du ett aktivt medlemskap erhåller du automatiskt det lägre utbildningspriset. Du behöver också vara medlem i Burro Advisors nätverk. För Burro Advisors nätverk anges anmälningskod enligt separat erhållen instruktion från dem.

  Du kommer att få mail med instruktion för inloggning och ditt digitala deltagandes samt åtkomst till utbildningsmaterial inför utbildningsstart.

  Utbildningen är ett samarbete mellan Burro Advisors och StyrelseAkademien Stockholm.

 • Deltagaravgift
 • 16 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 14 900 kronor (exkl moms)

 • Plats
 • Online (digital utbildning)

 • Kontakt
 • Camilla Åkerhielm, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se, 08-400 250 10

 • Lärare
 • Åsa Otterlund, Burro Advisors

OBS! Vänligen fyll i faktureringsadress även om evenemanget är kostnadsfritt - detta innebär inte att du kommer att få en faktura.
Deltagare
reqFörnamn
reqEfternamn
C/O-adress
reqGatuadress 2
reqPostnummer
reqOrt
reqTelefon
reqE-post
Kön:
Man
Kvinna
Jag vill bli medlem.
reqAnger ett obligatoriskt fält.
Faktureringsadress
reqFöretag     Kopiera deltagaruppgifter
Organisationsnr
C/O-adress / Avdelning
reqGatuadress 2
reqPostnummer faktura
reqOrt
Övrig information