Registrering
 • Fördjupningskurs: Ägarstyrning och ägardirektiv i ägarledda företag

 • Stockholm & Uppsala

 • Tid för evenemanget
 • Måndag 2020-10-19 kl 13:00 - 16:30

 • Information
 • Nå dina mål som företagare genom aktiv ägarstyrning. Att ägarna formulerar ett skriftligt ägardirektiv med sina viljor och mål samt tillsätter en aktiv och professionell styrelse med rätt kompetens och erfarenhet är ett framgångsrikt sätt att nå sina mål som företagare. Styrelsens uppgift är alltså att hjälpa ägarna att realisera ägardirektivet.

  Oklarheter – eller i värsta fall konflikter – om vad ägarna egentligen vill med sitt bolag är ett allvarligt hinder för tillväxt och värdebyggande i många ägarledda företag. Vilket tidsperspektiv har de olika ägarna? Skall bolaget vara ett levebröds- eller tillväxtföretag? Under de senaste åren har ägardirektiv blivit allt vanligare verktyg att få rätsida på detta. Ägardirektivet utgör uppdragsbeskrivningen till styrelsen och skapar därmed grunden för styrelsens sammansättning.

  Nyttor med ägardirektiv är bl a ökad ägarsamsyn med gemensamma och tydliga mål, målfokuserat styrelsearbete och bättre successions- och exitförberedelse. Det är mer sannolikt att realisera sina mål som företagare om man har bestämt och kommunicerat dem.

  Under kursen får du kunskaper, insikter och handfasta råd kring ägarstyrningen och ägardirektiv. Vi ger även exempel ur verkligheten och för en dialog under kursen.

  Välkommen till en spännande diplomkurs och lyssna på och medverka i dialogen hur det går till.

  Inga särskilda förkunskaper krävs.

  Anmälan är bindande. Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr.

  Observera att medlemskap måste ansökas i samband med anmälan till utbildningen för att det rabatterade utbildningspriset skall gälla. Detta kan ej göras i efterhand. Har du ett aktivt medlemskap erhåller du automatiskt det lägre utbildningspriset.

 • Deltagaravgift
 • 3 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 2 900 kronor (exkl moms)

 • Plats
 • Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90
 • Karta

 • Kontakt
 • Camilla Åkerhielm, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se, 08-400 250 10

 • Lärare
 • Gunnar Alexandersson, E-post: gunnar.alexandersson@styra.se

OBS! Vänligen fyll i faktureringsadress även om evenemanget är kostnadsfritt - detta innebär inte att du kommer att få en faktura.
Deltagare
reqFörnamn
reqEfternamn
C/O-adress
reqGatuadress 2
reqPostnummer
reqOrt
reqTelefon
reqE-post
Kön:
Man
Kvinna
Jag vill bli medlem.
reqAnger ett obligatoriskt fält.
Faktureringsadress
reqFöretag     Kopiera deltagaruppgifter
Organisationsnr
C/O-adress / Avdelning
reqGatuadress 2
reqPostnummer faktura
reqOrt
Övrig information