Registrering
 • Värdeskapande ägarstyrning och styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag

 • Stockholm & Uppsala

 • Tid för evenemanget
 • Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen Måndag den 8 november kl. 08.30-17.00 Måndag den 15 november kl.08.30-17.00

 • Information
 • Tillväxtbolagen kan se mycket olika ut men har ett antal kännetecken som utmärker dem från ett ägar- och styrelseperspektiv. Bolagen är vanligen onoterade och ofta i behov av extern finansiering (riskkapital) utöver rörelsekapitalet - en återkommande fråga under bolagets tillväxtresa. Ägarlistan blir över tid ofta blandad, bestående av grundare och en eller flera olika externa finansiella investerare med minoritets- eller majoritetsägande.

  I praktiken uppstår därför löpande ett antal specifika frågeställningar och utmaningar i styrning av bolaget för ägarna och styrelsen att hantera. Det finns samtidigt en stor möjlighet att bygga- och säkra bolagsvärde genom aktiv ägarstyrning och styrelsearbete. Dessa möjligheter, och många fler, tar vi upp under utbildningen som inledningsvis ger dig en repetition i grunderna i svenska bolagsstyrningsmodellen. Därefter går vi vidare med en fördjupning och bredd inom ägarstyrning och styrelsearbete i Tillväxtbolag med fokus på specifika frågeställningar och värdetillväxt. Det vi tar upp på utbildningen kan direkt omsättas i praktiken.

  ANMÄLAN ÄR BINDANDE
  Om du får förhinder kan du överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle, dock alltid i mån av plats. Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr.

  Observera att medlemskap måste ansökas i samband med anmälan till utbildningen för att det rabatterade utbildningspriset skall gälla. Detta kan ej göras i efterhand.

  Har du ett aktivt medlemskap erhåller du automatiskt det lägre utbildningspriset. För medlemmar i Burro Advisors nätverk anges anmälningskod enligt separat erhållen instruktion från dem för att få det lägre utbildningspriset.

  Utbildningen är ett samarbete mellan Burro Advisors och StyrelseAkademien Stockholm

 • Deltagaravgift
 • 16 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 14 900 kronor (exkl moms)

 • Plats
 • Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90
 • Karta

 • Kontakt
 • Camilla Åkerhielm, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se, 08-400 250 10

 • Lärare
 • Åsa Otterlund, Burro Advisors

OBS! Vänligen fyll i faktureringsadress även om evenemanget är kostnadsfritt - detta innebär inte att du kommer att få en faktura.
Deltagare
reqFörnamn
reqEfternamn
C/O-adress
reqGatuadress 2
reqPostnummer
reqOrt
reqTelefon
reqE-post
Kön:
Man
Kvinna
Jag vill bli medlem.
reqAnger ett obligatoriskt fält.
Faktureringsadress
reqFöretag     Kopiera deltagaruppgifter
Organisationsnr
C/O-adress / Avdelning
reqGatuadress 2
reqPostnummer faktura
reqOrt
Övrig information