Registrering
 • Diplomkurs Ökat Fokus Hållbarhet på styrelseagendan (Växjö)

 • Sydost

 • Tid för evenemanget
 • 2019-10-24 kl 8.30-17

 • Information
 • Hållbarhet är en stor fråga globalt, inte minst för företag. Därav denna viktiga kurs som fokuserar specifikt på styrelsens roll. Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån och erbjuder konkreta ingångar för att möta dessa hinder, både från juridiken och från verkligheten.

  Du får ett antal hjälpmedel till stöd för att kunna lyfta hållbarhetsfrågor i styrelserummet, till exempel i arbetet med affärsplanen, vid tillsättandet av ny vd och rekrytering.
  Vi har diskussioner om olika delar i företaget som berörs av hållbarhetstänkande, t ex inköp från leverantörer som rör miljö- och klimatfrågor, mutor och korruption, diskriminering, ansvar och lönesättning för anställda och/eller inblandning i förvärvsstrukturer. Även tjänsteorienterade företag påverkas av hållbarhet, då frågor om jämställdhet, mångfald och personalpolitik utgör viktiga komponenter i hållbarhetskomplexet.

  Kursen täcker följande områden:
  FÖRSTÅ: Hållbarhet och vad detta kan betyda för dig och ditt företag?
  PRIORITERA: Vilka hållbarhetsfrågor bör ditt företag arbeta med?
  FÖRÄNDRA: Hur samspelar hållbarhetsfrågorna med vår verksamhet?
  STYRA: Hur styr och leder vi för rätt förändring i organisationen?

  ACKREDITERAD LÄRARE
  Martin Hallberg, UpHigh - som är ett konsult- och omvärldsbevakningsföretag med rådgivarroll åt flera stora svenska företag i olika branscher. Martin har tidigare arbetat bl a på UD samt FN:s organ förindustriell utveckling (UNIDO) i Etiopien med hållbarhetsfrågor.

  VILLKOR
  Senaste anmälningsdag 10 dagar innan kursstart. Anmälan är bindande.
  Inga särskilda förkunskaper krävs.

  KALLELSE
  Kallelse per mejl om lokal, deltagarlista och praktisk info kommer en vecka innan kursstart.

  RABATT
  Medlem StyrelseAkademien Sydost: 2000 kr rabatt.

 • Deltagaravgift
 • 7 900 kr (exkl moms), Medlemspris 5 900 kr (exkl moms)

 • Plats
 • Videum Science Park, Framtidsvägen 14, Receptionsbyggnaden, Växjö

 • Kontakt
 • Charlotte Heliosson, sydost@styrelseakademien.se, 0470-794630

OBS! Vänligen fyll i faktureringsadress även om evenemanget är kostnadsfritt - detta innebär inte att du kommer att få en faktura.
Deltagare
reqFörnamn
reqEfternamn
C/O-adress
reqGatuadress 2
reqPostnummer
reqOrt
reqTelefon
reqE-post
Kön:
Man
Kvinna
Jag vill bli medlem.
reqAnger ett obligatoriskt fält.
Faktureringsadress
reqFöretag     Kopiera deltagaruppgifter
Organisationsnr
C/O-adress / Avdelning
reqGatuadress 2
reqPostnummer faktura
reqOrt
Övrig information