Registrering
 • Diplomkurs Ökat fokus Strategi ur ett styrelseperspektiv (Växjö)

 • Sydost

 • Tid för evenemanget
 • 2019-11-20 kl 9-17

 • Information
 • En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor. Du får en kurspärm, boken Vägledning till god styrelsesed och ett kursdiplom.

  FÖRKUNSKAPER
  Det är inget krav, men det kan vara bra att du har en grundläggande styrelsekurs i botten - Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.

  VILLKOR
  Anmälan är bindande. Vid förhinder får du en plats vid kommande kurs utan tillkommande kostnad.

  LÄRARE
  Christina Lindberg, ackrediterad för Rätt Fokus samt Ökat Fokus. Utöver lärarskapet har Christina egna uppdrag som ordförande och ledamot och därmed goda erfarenheter av styrelsearbete i praktiken.

  KALLELSE
  Denna kommer per mejl en vecka innan kursstart med deltagarlista och praktisk info om lokalen.

  RABATT
  Som medlem i StyrelseAkademien Sydost har du 2 000 kr rabatt.

 • Läs mer...

 • Deltagaravgift
 • 7 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 5 900 kr (exkl moms)

 • Plats
 • Videum Science Park, Framtidsvägen 14, Receptionsbyggnaden, Växjö

 • Kontakt
 • Charlotte Heliosson, sydost@styrelseakademien.se, 0470-794630

OBS! Vänligen fyll i faktureringsadress även om evenemanget är kostnadsfritt - detta innebär inte att du kommer att få en faktura.
Deltagare
reqFörnamn
reqEfternamn
C/O-adress
reqGatuadress 2
reqPostnummer
reqOrt
reqTelefon
reqE-post
Kön:
Man
Kvinna
Jag vill bli medlem.
reqAnger ett obligatoriskt fält.
Faktureringsadress
reqFöretag     Kopiera deltagaruppgifter
Organisationsnr
C/O-adress / Avdelning
reqGatuadress 2
reqPostnummer faktura
reqOrt
Övrig information