Registrering
 • Finansiell strategi för styrelseledamöter - Onlineutbildning

 • Stockholm & Uppsala

 • Tid för evenemanget
 • Utbildningen är uppdelad på 6 tillfällen, Onsdag den 15 september 2021 kl 13:00 - 15:15 Måndag den 20 september 2021 kl 13:00 - 15:15 Onsdag den 29 september 2021 kl 13:00 - 15:15 Tisdag den 5 oktober 2021 kl 13:00 - 15:15 Tisdag den 12 oktober 2021 kl 13:00 - 15:15 Måndag den 18 oktober 2021 kl 13:00 - 15:15

 • Information
 • För kloka beslut krävs att många perspektiv och erfarenheter vägs in. De finansiella diskussionerna i styrelsen är alltför viktiga för att överlåtas åt styrelsens ekonomer. Utbildningen ger dig kunskap om de viktigaste finansiella sambanden, rika möjligheter att tillämpa resonemangen i det egna bolaget och ökad förmåga att ställa de relevanta frågorna till de finansiella delarna av ett beslutsunderlag.

  Utbildningen hjälper dig bland annat att:
  -Utveckla din förmåga att läsa exempelvis en balansräkning med strategiska ögon.
  -Diskutera vilken belåning som är önskvärd eller möjlig givet företagets rörelserisk.
  -Analysera vilken lönsamhet som krävs för att realisera tillväxtpotentialen.
  -Bedöma om ett föreslaget pris på ett bolag är högt eller lågt.
  -Identifiera de kritiska framgångsfaktorerna i företagsförvärv.

  ANMÄLAN ÄR BINDANDE
  Om du får förhinder kan du överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle, dock alltid i mån av plats.

  Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr.

  Observera att medlemskap måste ansökas i samband med anmälan till utbildningen för att det rabatterade utbildningspriset skall gälla. Detta kan ej göras i efterhand. Har du ett aktivt medlemskap erhåller du automatiskt det lägre utbildningspriset.

 • Deltagaravgift
 • 22 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 19 900 kronor (exkl moms)

 • Plats
 • Online utbildning

 • Kontakt
 • Camilla Åkerhielm, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se, 08-400 250 10

 • Lärare
 • Magnus Bild & Mikael Runsten

OBS! Vänligen fyll i faktureringsadress även om evenemanget är kostnadsfritt - detta innebär inte att du kommer att få en faktura.
Deltagare
reqFörnamn
reqEfternamn
C/O-adress
reqGatuadress 2
reqPostnummer
reqOrt
reqTelefon
reqE-post
Kön:
Man
Kvinna
Jag vill bli medlem.
reqAnger ett obligatoriskt fält.
Faktureringsadress
reqFöretag     Kopiera deltagaruppgifter
Organisationsnr
C/O-adress / Avdelning
reqGatuadress 2
reqPostnummer faktura
reqOrt
Övrig information