Registrering
 • Ökat fokus: Ordföranderollen

 • Stockholm & Uppsala

 • Tid för evenemanget
 • Tisdag den 16 november 2021 kl.09.00-17.00

 • Information
 • Det här är rätt utbildning, om …

  Du jobbar i eller med små och medelstora (SME) bolag
  Du är ny som ordförande
  Du blir snart vald till ordförande
  Du har erfarenhet från styrelsearbete som ledamot
  Du har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
  Du vill veta vad som förväntas av dig som ordförande
  Du vill känna trygghet att börja med ordförandejobbet

  Fokus är alltså på ordföranderollen för SME-bolag. Det kan vara såväl i privata som i publika aktiebolag.

  Innehåll:
  Utbildningen är uppdelat i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande:

  1) Du får förfrågan om jobbet som ordförande
  2) Du ska skapa värde med styrelsearbetet
  3) Du ska utveckla relationerna

  Förkunskaper: Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten - Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.

  Litteratur:
  Vägledning till god styrelsesed

  Anmälan är bindande. Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr.

  Observera att medlemskap måste ansökas i samband med anmälan till utbildningen för att det rabatterade utbildningspriset skall gälla. Detta kan ej göras i efterhand. Har du ett aktivt medlemskap erhåller du automatiskt det lägre utbildningspriset.

 • Läs mer...

 • Deltagaravgift
 • 7 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 5 900 kronor (exkl moms)

 • Plats
 • Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90
 • Karta

 • Kontakt
 • Camilla Åkerhielm, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se, 08-400 250 10

 • Lärare
 • Petra Palmgren Lindwall, E-post: Petra.palmgrenlindwall@styrelseakademien.se.

OBS! Vänligen fyll i faktureringsadress även om evenemanget är kostnadsfritt - detta innebär inte att du kommer att få en faktura.
Deltagare
reqFörnamn
reqEfternamn
C/O-adress
reqGatuadress 2
reqPostnummer
reqOrt
reqTelefon
reqE-post
Kön:
Man
Kvinna
Jag vill bli medlem.
reqAnger ett obligatoriskt fält.
Faktureringsadress
reqFöretag     Kopiera deltagaruppgifter
Organisationsnr
C/O-adress / Avdelning
reqGatuadress 2
reqPostnummer faktura
reqOrt
Övrig information