Registrering
 • Diplomkurs Hållbar internationalisering (IKEA, Älmhult)

 • Sydost

 • Tid för evenemanget
 • 2019-11-13 kl 9-16

 • Information
 • I en ständigt föränderlig global värld med nya handelsavtal, valutakursändringar och utmaningar inom IT och säkerhet är det tufft att navigera som styrelseledamot. Många frågor uppstår:

  -Hur skapas långsiktig internationell tillväxt? Många möjligheter finns men också risker, t ex i Asien där varumärket riskerar att kapas och erbjudandet kopieras.
  -Är budget och investeringshorisont tillräckligt omfattande? Med en välplanerad långsiktig satsning ökar chanserna för gott resultat.
  -Hur säkerställer styrelsen att besluten som fattas görs på bästa möjliga underlag? Det är viktigt med tillförlitlig faktakontroll och undvika missinformation.
  -Styrelsen behöver ”worst-case” scenario och riskanalys – vem ansvarar för detta?
  -Går det att fortlöpande bevaka intrång med interna resurser?
  -Får styrelsen tillräcklig rapportering så CSR-ansvaret efterlevs?
  -Hur sker uppföljning av leverantörer och återförsäljare så de levererar enligt plan?

  Dessa frågor och ytterligare några hanteras under denna utbildning. Gruppdiskussionerna är många och man får ett kursmaterial och kursdiplom.

  FÖRKUNSKAPER
  Det är inget krav, men det kan vara bra att du har en grundläggande styrelsekurs i botten som Rätt fokus i styrelsearbetet.

  VILLKOR
  Sista anmälningsdag är 31 oktober. Anmälan är bindande. Vid förhinder får du en plats vid kommande kurs utan tillkommande kostnad.

  LÄRARE
  Christina Lindberg, ackrediterad för Rätt Fokus samt Ökat Fokus. Utöver lärarskapet har Christina egna uppdrag som ordförande och ledamot och därmed goda erfarenheter av styrelsearbete i praktiken.
  Karin Darlington, Business Sweden, som har lång erfarenhet av rådgivning till företag med exportambitioner. Karin har också arbetat många år i London på investmentbank.

  KALLELSE
  Denna kommer per mejl en vecka innan kursstart med deltagarlista och praktisk info om lokalen.

  RABATT
  Som medlem i StyrelseAkademien har du 1 000 kr rabatt.

 • Deltagaravgift
 • 9 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 8 900 kr (exkl moms)

 • Plats
 • Ikea Älmhult

 • Kontakt
 • Charlotte Heliosson, sydost@styrelseakademien.se, 0470-794630

OBS! Vänligen fyll i faktureringsadress även om evenemanget är kostnadsfritt - detta innebär inte att du kommer att få en faktura.
Deltagare
reqFörnamn
reqEfternamn
C/O-adress
reqGatuadress 2
reqPostnummer
reqOrt
reqTelefon
reqE-post
Kön:
Man
Kvinna
Jag vill bli medlem.
reqAnger ett obligatoriskt fält.
Faktureringsadress
reqFöretag     Kopiera deltagaruppgifter
Organisationsnr
C/O-adress / Avdelning
reqGatuadress 2
reqPostnummer faktura
reqOrt
Övrig information