Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN DALARNA

Styrelsefrågor intresserar många och tas på allvar, vilket är glädjande. Det ser vi på ett ökande medlemsantal, ett bra tryck på våra grundutbildningar, lunchseminarier och företagsbesök runt om i Dalarna. Målet är att vi ska bidra till tillväxt och bättre styrning av länets företag.
Läs mer om oss...

Vi välkomnar vår nye verksamhetsledare

Vi är glada över att kunna presentera Johan Pellas som vår nye verksamhetsledare.

Ökad professionalitet till Dalarnas styrelser

StyrelseAkademien Dalarna inleder ett samarbete med Hansson & Partners. Syftet är att professionellt hjälpa bolag och organisationer i Dalarna att rekrytera kvalificerade och lämpliga personer - med rätt kompetens och erfarenhet – till ordförande- och styrelseledamotsposter. Klicka på rubriken för mer information.

Nyheter

BOSS - Business women of Siljan

StyrelseAkademien Dalarnas samarbetspartner BOSS är Dalarnas snabbast växande kvinnliga nätverk. Klicka på rubriken för lite mer info.

Evenemang

Stora Styrelsedagen 2021

Ja då fick vi äntligen träffas på riktigt! En stor härlig blandning av människor i olika åldrar, med olika bakgrund olika erfarenheter. Massor av spännande och glada samtal. Nya och gamla vänner/affärsbekanta. Mångfaldspriset Dalarna 2021 och nomineringarna till Guldklubban 2021 delades ut och mycket annat hände ...

Nyheter

Flera olika perspektiv möts

I det nationellt uppmärksammade MÅDS projektet ( Mångfald i Dalarnas bolagsstyrelser) kommer 11 yrkeskvinnor med utländsk bakgrund att möta 11 välkända entreprenörer/företagare/ styrelseledamöter i Dalarnas näringsliv. Kvinnorna ska även genomgå ett gediget utvecklingspaket för att bli professionella styrelseledamöter. Allt i syfte att matcha företags behov mot deras kompetenser på styrelsenivå. Klicka på rubriken för mer info.

Nyheter

Föreningsstämma 21 april

21 april håller StyrelseAkademien Dalarna sin föreningsstämma. Medlemmar kallas via epost.

Nyheter

Jan Paju lämnar sin tjänst på StyrelseAkademien Dalarna

"Jan har gjort ett mycket bra arbete och när han nu går vidare mot nya uppgifter vill vi verkligen tacka honom för hans värdefulla insatser för Styrelsearbete i Dalarna och önskar honom varmt lycka till!" säger Sture Ericsson, ordförande. Klicka på länken för mer information.

Årets Runners Up 2021

Vi på StyrelseAkademien Dalarna är väldigt stolta över att få utmärkelsen Årets Runner Up 2021 ibland StyrelseAkademiens alla 16 regionala styrelseakademier.

Guldklubban 2021

Dalarnas nomineringar för 2021 är Åsa Söderström Winberg och Ulf Bergkvist. Nomineras av StyrelseAkademien Dalarna och SEB Dalarna. Klicka på rubriken för motiveringarna.

Vinnare av Mångfaldspriset Dalarna 2021

"Men mod och siktet inställt på att finna lösningar, på de utmaningar som eventuella språkliga och kulturella skillnader kan medföra, har denna aktör framgångsrikt utvecklat mångfalden i sin verksamhet." Vinnare är Lövängets Lantbruk med Michael Arvidsson. Klicka på rubriken för hela motiveringen.

Nyheter

Dalecarlia Growth Investerarnätverk

Vill du satsa på och i Dalarna? StyrelseAkademien Dalarna har ett samarbete med Dalecarlia Growth Investerarnätverk. Bli medlem i det nätverket du också! Klicka på rubriken för mer information och möjlighet att söka medlemskap.

Evenemang

Stora Styrelsedagen 2021

Ja då fick vi äntligen träffas på riktigt! En stor härlig blandning av människor i olika åldrar, med olika bakgrund olika erfarenheter. Massor av spännande och glada samtal. Nya och gamla vänner/affärsbekanta. Mångfaldspriset Dalarna 2021 och nomineringarna till Guldklubban 2021 delades ut och mycket annat hände ...

Nyheter

Nytt samarbete för att stärka det svenska näringslivet

Har styrelsen rätt kompetens? Den snabba samhällsutvecklingen och digitaliseringen kommer med en rad nya behov som påverkar styrelsearbetet och kraven som ställs på enskilda ledamöter.

Nyheter

Strategin i fokus: Fyra områden för föreningens framtid

VD-ORD: StyrelseAkademien Sverige har fått en ny vd, Ulrika Spåls. Här berättar hon själv om föreningens nya strategiska inriktning de kommande åren. "I det här numret av Professionellt Styrelsearbete tänkte jag redogöra övergripande för de fyra fokusområden vi har identifierat, för att i kommande nummer fördjupa mig i vart och ett av dem."

Nyheter

DEBATT: Vem ska styra företagen?

Som ett led i sin ”Green Deal” har EU-kommissionen nyligen lagt fram idéer om långtgående förändringar av europeisk bolagsrätt. Om de realiseras riskerar det att få förödande följder för privat företagsamhet och därmed för samhällsekonomin i stort. Det skriver Per Lekvall och Ossian Ekdahl i en debattartikel.

Nyheter

Så funkar det: Styrelsens roll vid rekonstruktion

En bra styrelse kan utgöra skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad rekonstruktion. Men det kräver både arbete och kunskap. Ackordscentralens vd, Mikael Kubu, ger goda råd.

Nyheter

Rätt fokus i styrelsearbetet SME - datum för onlineutbildning

Efterfrågan på våra onlineutbildningar är fortsatt stor varför formatet är här för att stanna. Här hittar du vårens alla datum.

Nyheter

Nya upplagan av Vägledning till god styrelsesed är här

Den fjärde upplagan har uppdaterats med avsnitt om bland annat cyber security, styrelsens relation med det omgivande samhället samt vad man bör tänka på innan man tackar ja till ett styrelseuppdrag.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: